JOGA ZDRUŽENJE SLOVENIJE

Naše poslanstvo je zaščita interesov JZS – to je vseh učiteljev joge v Sloveniji pri pridobitvi statusa učitelj oz. učiteljica joge.

Izpostavljamo problematiko z uvrščanjem joge med šport, ki je nastala po 16. redni seji Strokovnega sveta RS za šport dne 13.5.2014. Na Ministrstvu za Izobraževanje, znanost in šport je preko Zveze društev Joge v vsakdanjem življenju joga uvrščena med športne dejavnosti – športna rekreacija. Stališče učiteljev joge pa je, da joga ni in ne more biti šport. Zagovarjamo veljavnost sklepa 6. seje Strokovnega sveta RS za šport z dne 26.04.2006, sklep 8 (“Joga ni šport”- za katerega velja 26. člen Zakona o športu, ki določa, da morajo imeti strokovni delavci v športu ustrezno izobrazbo oziroma usposobljenost).

Naš namen je upoštevanje že sprejetih zakonskih določil ter stališče učiteljev joge, da joge ni možno uvrstiti med športne dejavnosti, saj gre za veliko širšo in večplastno dejavnost.

Dopis je bil ministrstvu poslal v petek, 17. 4. 2015!

Več si preberi na: http://joga-zdruzenje.si

 

Deli naprej ...
Robert Hönn
Robert Hönn

Praksa joge je stalnica njegovega vsakdanjika od leta 1996, ko se je z njo srečal kot obliko rehabilitacije po poškodbi ramena. Skozi leta jo je spoznaval skozi različne šole in tradicije in s časom oblikoval svoj pristop k praksi.

Objav: 217