Kategorija Bodywork

ContaCt.

  dotika se lahko učimo tako. ali drugače. ko 1x gibanje zapade v ponavljajoče se vzorce, izgubimo možnost raziskovanja. zato se učite s svojimi najmlajšimi prijatelji. lahko so vaši, sosedovi…ni…