Kategorija Knjige

Knjižna polica

MAHABHARATA Mahabharata je verjetno najbolj obsežen ep svetovne književnosti. Skozi stoletja sta se oblikovali dve osnovni recenziji sanskrtskega teksta v Indiji. Po obsegu je to približno desetkrat daljši ep od Iliade in skoraj…